0180 890120 post@studio-dck.nl Adres
 
 
 
 
Projectteam

Ingenieursstudio DCK adviseert geheel onafhankelijk. Afgestemd op de omvang en aard van het project en de voorkeur van de klant wordt een specifiek projectteam samengesteld. Dit team bestaat doorgaans uit een projectleider, (register) constructeur(s) en constructief BIM modelleur(s).

“ U zit bij DCK altijd met de juiste persoon aan tafel ”

U zit bij DCK altijd met de juiste persoon aan tafel: met kennis van zaken, zowel vakinhoudelijk als van het project. Intern wordt gestructureerd collegiaal overlegd over alle lopende projecten. Hierdoor waarborgen wij kennisdeling en is de voortgang van een project niet afhankelijk van één persoon.

Constructieve berekeningen, tekeningen of andere documenten worden bij DCK intern collegiaal getoetst voordat ze worden vrijgegeven voor indiening of uitvoering. Dit vinden wij vanzelfsprekendheid. De constructieve veiligheid is bij ons in goede handen!


Constructeursregister

Bij Ingenieursstudio DCK werken registerconstructeurs. Zij hebben aangetoond over voldoende vakinhoudelijke kennis en ervaring te beschikken en zijn toegetreden tot het Constructeursregister. Deze brancheorganisatie bewaakt de kwaliteit van constructeurs en bevordert de deskundigheid. Onze register constructeurs zijn ir. Dick van Keulen en ir. Coen Mommaas.

 
 
CONSTRUCTEURS MET VISIE EN AMBITIE