0180 890120 post@studio-dck.nl Adres
 
 
 
 
WIE PROFITEREN VAN ONZE KENNIS
BOUWBEDRIJVEN
We zetten bouwplannen om naar een kostenbewuste prefab betonconstructie inclusief werktekeningen.
PREFAB BETONLEVERANCIERS
Door onze grote ervaring met prefab voorkomen we onnodige kosten met instortvoorzienigen en wapening.
ARCHITECTEN
Blijkt een ontwerp in eerste instantie budgettair te duur? Vaak maken wij het alsnog haalbaar door prefab.
PROJECTONTWIKKELAARS
Bouwen met prefab betekent vaak een snellere oplevertijd. Zo heeft u eerder rendement uit verhuur of verkoop.
PREFAB MONTAGEBEDRIJVEN
Prefab elementen niet “ondergieten” maar liever “plaatsen in speciebed”? Wij regelen dat!
DCK maakt projecten haalbaar door toepassing van prefab

Ingenieursstudio DCK is reeds vele jaren actief in het ontwerp en de engineering van prefab beton constructies. Wij hebben daarmee veel specifieke kennis en ervaring opgebouwd. Om onze kennis verder te verdiepen doen wij in samenwerking met de TU Delft onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen van prefab beton.

Inmiddels wordt adviseren op het gebied van prefab beton erkend als specialisme. Onze constructeurs beschikken over de kennis en ervaring om een gebouw met een krap budget in prefab haalbaar te maken. Wij kennen de mogelijkheden en beperkingen van betonfabrieken. Bij ons worden kostenbewuste prefab betonnen gebouwen ontworpen.

Is uw bouwplan nog in de DO-fase of al gereed voor uitvoering? Dit zijn juist de momenten om het ontwerp nog eens tegen het licht te houden:

Slimme alternatieven leveren direct kostenbesparingen op, welke voor de opdrachtverwerving doorslaggevend kunnen zijn.
Specialistische constructieve kennis is nodig om een uitgekiend prefab beton skelet te ontwerpen. Ervaring met detailengineering en uitvoerende kennis zijn hierbij essentieel, maar zelden aanwezig in het voortraject. Er zijn kansen in het omzetten naar of optimaliseren van een prefab skelet.
Prijs- en uitvoeringsrisico’s kunnen aanzienlijk worden beperkt door een prefab skelet in deze fase al af laten te prijzen door beton leveranciers.

“ Slimme alternatieven leveren direct kostenbesparingen op ”

Werkwijze & fasering

Met onze opdrachtgever maken we een specifiek plan van aanpak op basis van de vraagstelling. Onderstaande werkwijze en project fasering vormen hierbij vanuit onze ervaring vaak een goede basis:

FASE 1 │ PROJECTVERKENNING
Analyse van het ontwerp.
Bepaling geschiktheid voor prefab.
FASE 2 │ GEPREFABRICEERD ONTWERP
Maken alternatieven studie.
Maken prefab ontwerp t.b.v. prijsvorming
FASE 3 │ PRIJSBEPALING ALTERNATIEF
Voorleggen alternatief aan betonleverancier.
Richtprijs door betonleverancier.
FASE 4 │ UITWERKING PREFAB CASCO
Nadat er overeenstemming is bereikt, wordt het gebouw volledig uitgewerkt door DCK, zodat één partij verantwoordelijk is voor het ontwerp en de engineering van het prefab skelet.
Doordat afstemming met de betonleverancier al heeft plaatsgevonden en de uitgangspunten vast liggen is het risicoprofiel zeer beperkt.
Een vliegende start kan worden gemaakt met detailengineering en werkvoorbereiding, zodat een zeer snelle aanvang en voortgang van de bouw mogelijk is.
 
 
CONSTRUCTEURS MET VISIE EN AMBITIE