0180 890120 post@studio-dck.nl Adres
 
 
 
 
Integreren van alle constructieve stukken.

Steeds vaker wordt aan hoofdaannemers gevraagd een "coördinerend" constructeur aan te stellen. Voor veel opdrachtgevers is dit tegenwoordig zelfs een vereiste. De ingenieurs van Ingenieursstudio DCK treden daarom regelmatig op als coördinerend constructeur voor zowel grote als kleine bouwbedrijven.

Een coördinerend constructeur coördineert alle constructieve stukken die door "deelconstructeurs" van de aannemer zelf of door zijn leveranciers worden gemaakt. Hij of zij integreert deze stukken in één samenhangend constructief bouwplan. Op die manier ontstaat een samenhangend geheel en blijft de constructieve veiligheid van het oorspronkelijke of het geoptimaliseerde constructieve bouwplan geborgd. Dit plan kan eenvoudig en zonder veel discussie worden ingediend bij de hoofdconstructeur of bouwtoezicht.

De inzet van een coördinerend constructeur is uiteraard een kostenpost. De ervaring leert echter dat deze investering makkelijk wordt terugverdiend. Een coördinerend constructeur kan met kennis van constructies en processen tijdig bijsturen, de belangen van het bouwbedrijf behartigen en daarmee discussies, vertragingen en faalkosten voorkomen.

Een bouwbedrijf is op deze manier echt beter af met de aanstelling van een coördinerend constructeur. Ingenieursstudio DCK heeft hiervoor de juiste mensen, met de benodige kennis en ervaring!

Wij helpen u graag!
 
 
CONSTRUCTEURS MET VISIE EN AMBITIE