0180 890120 post@studio-dck.nl Adres
 
 
 
 
Advies op maat

Ingenieursstudio DCK is ook beschikbaar voor constructief advies op maat. Neem gerust contact op met directeur ir. Dick van Keulen als u wilt weten of wij uw vraagstuk kunnen oplossen.


Herstelplannen

Helaas gebeurt het dat er in gebouwen of bouwwerken schades aan constructies ontstaan. Dat kan vele oorzaken hebben. U kunt denken aan schades als gevolg van ontwerp- of uitvoeringsfouten, maar ook aan brandschade, materiaal dat faalt of instortingen als gevolg van werkzaamheden. De adviseurs van DCK maken met veel plezier herstelplannen voor constructieve kwesties.


Second opinions

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met het constructieve oordeel of oplossing van een collega constructeur, opdrachtgever, architect, aannemer, leverancier, verzekeraar of ander belanghebbende partij. Dan heeft u mogelijk behoefte aan een frisse zienswijze van een deskundig constructief adviseur. Wij kunnen geheel objectief en zonder de last uit het verleden uw constructieve kwestie beoordelen. U ontvangt dan een onafhankelijke second opinion die u kunt helpen het probleem op te lossen.


Mediation

Het ontwikkelen en realiseren van gebouwen en bouwwerken is mensenwerk. Niet zelden ontstaan conflicten tussen partijen of personen door constructieve zaken die een efficiënte voortgang belemmeren. De adviseurs van Ingenieursstudio DCK kunnen u helpen uw constructieve conflicten bij te sturen of op te lossen.

 
 
CONSTRUCTEURS MET VISIE EN AMBITIE